Limassol Times

NEWS

Δήμος Αγίου Αθανασίου: Τροχοδρομούνται έργα ουσίας

Μετά τη βελτίωση του οδικού δικτύου και δίνοντας έμφαση στα προβλήματα των δημοτών του, ο Δήμος Αγίου Αθανασίου προχωρεί σε νέα σημαντικά έργα ανάπτυξης, όπως η διάνοιξη της οδού Σφαλαγγιωτίσσης και η διαμόρφωση του γραμμικού πάρκου.  Σε συνέντευξή του στην Επιχειρηματική Λεμεσό, ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Μαρίνος Κυριάκου τονίζει ότι το 2017 πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, επιδιορθώσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικού οδοστρώματος, καθαριότητα, καθώς επίσης και η κατασκευή τριών υπερυψωμένων διαβάσεων έξω από τα σχολεία του δήμου. Παράλληλα, όπως ανέφερε, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τα Δημόσια Έργα τροχοδρομούνται έργα ουσίας.
Τέρμα στην ταλαιπωρία 
Συγκεκριμένα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη διάνοιξη της οδού Σφαλαγγιωτίσσης, η οποία χαρακτηρίζεται από τον δήμο ως ένα έργο πνοής, που θα βάλει τέρμα στην ταλαιπωρία των δημοτών. Το έργο προνοεί την ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου και  κατεδάφιση κτιρίων και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαμόρφωση του γραμμικού πάρκου παρά την κεντρική πλατεία του δήμου, το οποίο θα παραδοθεί στα τέλη Μαρτίου. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει ο κ. Κυριάκου, στόχος για τη νέα χρονιά είναι η εξασφάλιση κάθε χρηματοδότησης, που ο δήμος δικαιούται για τα μικρά και μεγάλα έργα από τα κρατικά ταμεία, όπως επίσης και η παράλληλη αξιοποίηση και είσπραξη, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλων, των εσόδων που απορρέουν από μια σειρά υπηρεσιών που προσφέρονται.
Ποικίλα έργα 
«Στον προϋπολογισμό αναπτύξεως για το 2018 προγραμματίζονται έργα όπως η επέκταση του παραλιακού πεζοδρόμου παρά το ξενοδοχείο Crowne Plaza, η συνέχιση και αποπεράτωση του γραμμικού πάρκου του ποταμού Βαθκειά, η κατασκευή γέφυρας και η ασφαλτόστρωση μέρους της βόρειας παράλληλης λεωφόρου, με στόχο να συνδέσει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του δήμου παρά το Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου», αναφέρει ο δήμαρχος. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί μελέτη και έχει εξασφαλιστεί η πολεοδομική άδεια για την ανέγερση του πολυδύναμου κέντρου στον χώρο υπηρεσιών της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου. Το κέντρο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των προγραμμάτων του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου, της παιδικής λέσχης και του παιδοκομικού σταθμού. Το έργο αναμένεται να προσφοροδοτηθεί σύντομα και να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2018, ενώ η ανέγερσή του γίνεται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αγίου Αθανασίου.
Βιώσιμη κινητικότητα 
Ακόμα, ο δήμος συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού και στη μελέτη που ξεκίνησε πρόσφατα θα γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές μετρήσεις, ενώ θα εξεταστούν διάφορες προτάσεις που αφορούν στα κυκλοφορικά προβλήματα του δήμου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μελέτη περιλαμβάνει μια σειρά από μικρότερες για επιμέρους θέματα, που αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα, όπως: δημόσιες συγκοινωνίες, διαχείριση της κυκλοφορίας, ολοκληρωμένο ποδηλατικό δίκτυο, δίκτυο πεζοδρόμων, οδική ασφάλεια, καθώς και προτάσεις αναφορικά με τον κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό. «Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε θετική ενέργεια των δημοτών μας και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής μας», επισημαίνει ο δήμαρχος.
Κοντά στη βιομηχανία
Ο Μαρίνος Κυριάκου χαρακτηρίζει, την ίδια ώρα, εξαίρετη τη συνεργασία του δήμου με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αγίου Αθανασίου και τους επιχειρηματίες. «Η συνεργασία αυτή, η οποία έχει αναπτυχθεί σε πάρα πολλούς τομείς, έχει στόχο την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους βιομήχανους, ούτως ώστε να δοθεί ώθηση για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους», λέει σχετικά, προσθέτοντας ότι με την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους τα οφέλη θα είναι πολλαπλά τόσο για τον δήμο όσο και για την οικονομία και την τοπική κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται  από κοινού συσκέψεις, όταν κρίνεται απαραίτητο, για συζήτηση θεμάτων που άπτονται ζητημάτων ασφάλειας και λειτουργίας της βιομηχανικής περιοχής, όπως είναι οι κτιριακές και άλλες υποδομές, η ασφαλής λειτουργία εντός και εκτός των εργοστασιακών μονάδων, η καθαριότητα των ανοικτών χώρων και οι παράνομες κατασκευές σε χώρους στάθμευσης.
Πολυδύναμο Κέντρο
Σημειώνεται ότι τόσο ο πρόεδρος όσο και μέλη του Συμβουλίου Βιομηχανιών Αγίου Αθανασίου συμμετέχουν εδώ και χρόνια στο Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Αγίου Αθανασίου με πολύπλευρη προσφορά και βοήθεια.  Παράλληλα, όπως σημειώνει ο δήμαρχος, «πολύ σύντομα  και με τη δική τους οικονομική βοήθεια, θα ξεκινήσει η ανέγερση του πολυδύναμου κέντρου, στον χώρο που έχει εκμισθωθεί για το έργο αυτό, στην  είσοδο της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου». Αυτό θα εξυπηρετεί όλα τα προγράμματα του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου και θα περιλαμβάνει παιδοκομικό σταθμό, ο οποίος θα λειτουργεί μέχρι τις έξι το απόγευμα και θα εξυπηρετεί 75 παιδιά μητέρων που εργάζονται στη βιομηχανική περιοχή και όχι μόνο. Θα περιλαμβάνει επίσης παιδική λέσχη, με το πρόγραμμα προστασίας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά του δημοτικού. Η λέσχη φιλοξενείται και λειτουργεί σήμερα στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου, εξυπηρετώντας 60 περίπου παιδιά.  Θα λειτουργήσουν επίσης και δύο τμήματα προδημοτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, το πολυδύναμο κέντρο θα είναι σημείο αναφοράς και στολίδι για τον δήμο και την Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου.
Συνεργασία με το ΕΒΕΛ
Αξίζει να αναφερθεί ότι με την ανάληψη των καθηκόντων του Μαρίνου Κυριάκου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του ΕΒΕ Λεμεσού, στην οποία αντηλλάγησαν απόψεις για νέους τρόπους συνεργασίας  και για την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.  Όπως τονίζει ο ίδιος, ο Δήμος Αγίου Αθανασίου και το ΕΒΕΛ διαθέτουν σήμερα εμπειρία στη διεκπεραίωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για πρώτη φορά έχουν θέσει ως στόχο τη στενότερη επαφή και τον συντονισμό για τη δημιουργία μιας δυναμικής, η οποία θα αποτελέσει το εργαλείο για περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται μέσα από τα διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.
Πραγματοποιήθηκε επίσης κοινή σύσκεψη με το ΕΒΕΛ, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αγίου Αθανασίου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι νέοι κοινοί τρόποι συνεργασίας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του πανεπιστήμιου και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις, όπως επίσης και η πιθανή τοποθέτηση φοιτητών για κάλυψη αναγκών εργασίας των επιχειρήσεων. «Ευελπιστούμε και προσδοκούμε να έχουμε ακόμα πιο στενή συνεργασία, που θα αποβεί προς όφελος της ανάπτυξης της ευρύτερης Λεμεσού», καταλήγει ο δήμαρχος.
ΠΗΓΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Comments

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

To Top